Ο Ηρακλής – Πρώτη μέρα στο σχολείο ηρώων

Ο γνωστός μας ήρωας Ηρακλής πηγαίνει στο σχολείο. Άλλος ένας άθλος συντροφιά αυτή τη φορά με τους συμμαθητές του.