Το Λιοντάρι στη χώρα του ΟΖ1:13:47

  • 0

Ένα λιοντάρι από το τσίρκο βρίσκεται σε μια μαγική χώρα, όπου γίνεται ο επικεφαλής ενός ταξιδιού για να σταματήσει τη Κακιά Μάγισσα της Ανατολής, μια αποστολή στην οποία να χάσει ένα μέρος του εαυτού του.